Flat Preloader Icon

Vrata za dimnjake

Razvijajući vrata koja ugrađujemo u svoje dimnjačne sisteme, razvili smo 5 različitih modela revizionih vrata,
koja se koriste u građevinarstvu.

VRATA „GK“

GK Vrata su razvijena kako bi se ugrađivala u naše dimnjačne sisteme i ujedno predstavljaju najkvalitetnija vrata koja proizvodimo.

VRATA „0K“

0K Vrata za razliku od GK vrata nemaju izolaciju i imaju jednu bravu.
Umjesto izolacije imaju još jedna unutrašnja vrata.

VRATA „GT“

Okvir vrata izrađen je tehnologom dubokog izvlačenja što predstavlja najnaprednije tehnološko i najprihvatljivije estetsko rješenje.

VRATA  „0T“

0T Vrata nemaju izolaciju i imaju jednu bravu. Umjesto izolacije imaju još jedna unutrašnja vrata.

VRATA „MALA INOX“

Dizajnirana su kao manji revizioni otvor u situacijama kada nije moguće postaviti velika vrata ili u situacijama kada nije potreban veći revizioni otvor.