Flat Preloader Icon

Dimnjaci

Otkrijte našu široku ponudu kvalitetnih dimovodnih sistema i prateće tehničko savjetovanje za trgovačka i uslužna
preduzeća širom Europe.

DW – PT25

PT25 je dvostijeni dimnjačni sistem za sve vrste goriva, sa radom u podtlaku, te mokrom ili suhom režimu.

DW – IT50

IT50 je dvostijeni dimnjačni sistem za sve vrste goriva, sa radom u podtlaku, te mokrom ili suhom režimu.

DW – LAS PIN2MULTI

LAS je namjenski dimnjak za odvodnju dimnih plinova iz fasadnih plinskih bojlera u višeporodičnim stambenim objektima.

EW – SD 316

SD316 je jednostijeni dimnjačni sistem za sve vrste goriva sa radom u podtlaku te mokrom ili suhom režimu.

EW – CONNECT 1

CONNECT 1 je dvostijeni dimnjačni sistem za sve vrste goriva, sa radom u podtlaku, te mokrom ili suhom režimu.