Flat Preloader Icon

EW – SD 316

SD316 je jednostijeni dimnjačni sistem za sve vrste goriva sa radom u podtlaku te mokrom ili suhom režimu.

Specifikacija proizvoda

U tablici u nastavku su prikazane navedene specifikacije proizvoda, pružajući detaljan pregled performansi, materijala, kapaciteta i ostalih ključnih karakteristika.